Info

Genom åren har jag upplevt hur viktigt det är att medicinska illustrationer är korrekt återgivna och vackert illustrerade. Mina studier i anatomi och fysiologi gör att jag har lätt för att kommunicera med medicinska experter. Jag förstår det medicinska fackspråket, ser vad som är betydelsefullt och gör sedan vackra och informativa medicinska illustrationer. Jag Innehar F-skattesedel.

Mer info på illustratörcentrum.


Nedan är många av mina uppdragsgivare.

I have more and more realised how important it is that medical illustrations are both accurate and nice to look at. My studies in anatomy and physiology make it easy for me to communicate with medical experts. I am thoroughly familiar with the medical language and terminology.  I can see what is important and then produce beautiful and informative illustrations.

More info at illustratörsentrum.


Below are many of my clients.