Jan Funke

Medicinsk illustration

Medicinsk illustratör

Jag heter Jan Funke och har sedan 1984 arbetat som medicinsk illustratör. Genom åren har jag upplevt hur viktigt det är att medicinska illustrationer är korrekt återgivna och vackert illustrerade. Mina studier i anatomi och fysiologi gör att jag har lätt för att kommunicera med medicinska experter. Jag förstår det medicinska fackspråket, ser vad som är betydelsefullt och gör sedan vackra och informativa medicinska illustrationer. Exempel på uppdrag är Bra böckers stora läkarlexikon, animationer till cirka 50 TV program, illustrationer till e-learningprojekt, böcker, avhandlingar, manualer, powerpointpresentationer, hemsidor, tidningar, broschyrer, planscher med mera.

 

 

Tidigare uppdragsgivare

Läkemedelsbolag, medicinsk teknisk industri, försäkringsbolag, reklambyråer, universitet, bokförlag, tidningar, statliga institutioner, landsting, fackföreningar, TV bolag m. fl.

Övrigt

Innehar F-skattesedel

Medical illustrator

My name is Jan Funke and have worked as a medical illustrator since 1984. During these years I have more and more realised how important it is that medical illustrations are both accurate and nice to look at. My studies in anatomy and physiology make it easy for me to communicate with medical experts. I am thoroughly familiar with the medical language and terminology. I can see what is important and then produce beautiful and informative illustrations. Examples of work I have done are contributions to the Medical Dictionary produced by the publishing house Bra Böcker and animations for about 50 television programmes shown on Swedish television. I have also made illustrations for a large number of e-learning projects, books and manuals.

Previous clients

Swedish and international pharmaceutical industry, medical technical industry, insurance companies, advertising companies, universities, publishers, magazines, governmental institutions, county councils, unions, broadcasting companies etc.

© Jan Funke medicinsk illustratör